Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Entreprenörskapsprogrammet, masterprogram (Linnéuniversitetet)

Termin MASTERHT14 MASTERHT15 MASTERHT16 MASTERHT17 HT2019 HT2015 HT2014
Anm.kod LNU-F7209 LNU-F7205 LNU-F7211 LNU-F7206 LNU-03107 LNU-72005 LNU-72016
APAV X X X X * - X
ÖS X X X - X X X
AU 100 300 X 301 X X X
AVG X X 10 10 X X X X
BEFR X X 15 15 X X X X
PG X 999 999 999 X X X X
SA - 992 - - - * 967 961
SEPA X X - - X X X X
ÖS 999 999 X X X X -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.