Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Examensarbete (Linnéuniversitetet)

Termin HT2019 VT2019 VT2019 VT2019 VT2019 VT2019 VT2019 VT2019 HT2018 VT2018 VT2018 VT2018 VT2018 VT2018 VT2018 VT2018 VT2018 VT2017 VT2017 VT2017 VT2017 VT2017 VT2017 HT2016 VT2016 VT2016 VT2016 VT2016 VT2016 VT2016 HT2015 VT2015 VT2015 VT2015 VT2015 VT2015 VT2015 VT2015 VT2015 VT2014 VT2014 VT2014 VT2014 VT2014 VT2014 VT2014 VT2014 HT2013 VT2012 VT2012 VT2012 VT2012
Anm.kod LNU-P2884 LNU-01082 LNU-01151 LNU-P2006 LNU-P2007 LNU-P2307 LNU-P2498 LNU-P2507 LNU-P0066 LNU-59106 LNU-67669 LNU-69263 LNU-69264 LNU-69281 LNU-69282 LNU-89080 LNU-89088 LNU-67654 LNU-67655 LNU-69214 LNU-69215 LNU-69247 LNU-69248 LNU-88030 LNU-67585 LNU-69200 LNU-69201 LNU-69215 LNU-69216 LNU-89005 LNU-88032 LNU-67688 LNU-67689 LNU-69123 LNU-69198 LNU-69199 LNU-69223 LNU-69225 LNU-69226 LNU-49175 LNU-67714 LNU-67715 LNU-69023 LNU-69024 LNU-69025 LNU-69244 LNU-69264 LNU-48002 LNU-99022 LNU-99023 LNU-99024 LNU-99025
APGR X X - X X X X X X X - X X X X X X - X X X X X X - X X X X X X - - X X X X X X X - 165 X X X X X X X X X X
BI X X - X X X X X X X * X X X X X X 13.20 X X X X X X X X X X X X X - - X X X X X X X 16.01 16.45 X X X X X X X X X X
BII X X X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
HP X X X X X X X X X X - X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
PG * * X * * * * * * * X * * * * * * X X 999 999 999 999 999 X 999 999 999 999 999 999 X X 999 999 999 999 999 999 999 X X 999 999 999 999 999 999 999 999 X 999
SA X X X X X X * * X * X X X * X X X X 980 X X 948 992 X X X X X X X X X 981 X X X X X X X X X X X X X X X X X 985 998


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.