Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Farmaceutprogrammet (Linnéuniversitetet)

Termin Termin: HT2019 Termin: HT2019 Termin: HT2018 Termin: HT2018 Termin: HT2017 Termin: HT2017 Termin: HT2016 Termin: HT2016
Anmälningskod Anmälningskod, LNU-01802 Anmälningskod, LNU-01803 Anmälningskod, LNU-81003 Anmälningskod, LNU-81004 Anmälningskod, LNU-81002 Anmälningskod, LNU-81003 Anmälningskod, LNU-81002 Anmälningskod, LNU-81003
Urvalsgrupp: ÖS Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (BF) Betyg från folkhögskola Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 4.00 Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2016, Lägst antagna poäng: 3.00 Termin: HT2016, Lägst antagna poäng: 4.00
Urvalsgrupp: (BI) Gymnasiebetyg utan komplettering Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 15.47 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 13.95 Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 13.30 Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 11.64 Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 13.49 Termin: HT2016, Lägst antagna poäng: 14.66 Termin: HT2016, Lägst antagna poäng: 14.33
Urvalsgrupp: (BIEX) Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017. Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2016, Lägst antagna poäng: 15.32 Termin: HT2016, Lägst antagna poäng: 14.55
Urvalsgrupp: (BII) Gymnasiebetyg med komplettering Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 15.05 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 15.95 Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 14.87 Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 16.29 Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 14.39 Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 16.81 Termin: HT2016, Lägst antagna poäng: 15.73 Termin: HT2016, Lägst antagna poäng: 16.81
Urvalsgrupp: (HP) Högskoleprov Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 0.45 Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 0.55 Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 0.35 Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 0.45 Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 0.40 Termin: HT2017, Lägst antagna poäng: 0.55 Termin: HT2016, Lägst antagna poäng: 0.65 Termin: HT2016, Lägst antagna poäng: 0.50
Urvalsgrupp: (PG) Platsgaranti Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2019, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2018, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2016, Lägst antagna poäng: 999 Termin: HT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången
Urvalsgrupp: (SA) Sen anmälan Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2019, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2018, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2017, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2016, Ingen antogs i denna urvalsgrupp Termin: HT2016, Ingen antogs i denna urvalsgrupp
Urvalsgrupp: (ÖS) Övriga sökande Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2019, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2018, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2017, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2016, Urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången Termin: HT2016, Ingen antogs i denna urvalsgrupp


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.