Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Fastighetsteknik (Linnéuniversitetet)

Termin HT2019 HT2018 HT2017 HT2017 HT2016 HT2016 HT2015 HT2015 HT2015 VT2015 VT2015 VT2015 VT2014 VT2014
Anm.kod LNU-02191 LNU-00069 LNU-67185 LNU-67267 LNU-67191 LNU-67192 LNU-67183 LNU-67184 LNU-68223 LNU-67666 LNU-67667 LNU-69188 LNU-67737 LNU-69260
APGR * 165 * * 113 15 135 165 X 137 130 X 165 X
BF X X X X X X - - X X X X - X
BI * 16.11 * * 16.30 16.30 15.70 16.30 X 12.98 17.74 X 18.00 X
BII * 19.45 * * 14.26 14.26 19.13 - X 18.98 - X 16.57 X
HP * * - * 0.45 1.20 0.80 0.95 X 0.90 1.00 X 0.40 X
PG X X X X X X X X 999 X X 999 X 999
SA * - X * 997 997 - - X 981 971 X - X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.