Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Freds- och utvecklingsstudier I (Linnéuniversitetet)

Termin HT2019 HT2019 HT2018 HT2018 HT2017 HT2017 HT2017 HT2016 HT2016 HT2015 HT2015 HT2014 HT2014 HT2013 HT2013
Anm.kod LNU-02022 LNU-P2860 LNU-00486 LNU-P0580 LNU-47082 LNU-48096 LNU-48158 LNU-47096 LNU-48119 LNU-47059 LNU-48058 LNU-47059 LNU-48090 LNU-40006 LNU-48132
APAV * X X X X X X X X X X X X X X
ÖS * X - X * X X X X X X X X X X
BF X X X X - X X X X - X - X - X
BI X X * X * X X 13.64 X 10.80 X 16.05 X 11.70 X
BIEX X X X X X X X - X 16.15 X - X X X
BII X X - X - X X - X 14.72 X - X 12.24 X
HP X X * X * X X 0.45 X 0.85 X 0.10 X 0.50 X
PG X * X * X * * X 999 X 999 X 999 X 999
SA - X - X - X X 990 X 956 X - X 943 X
ÖS X X X X X X X 999 X - X - X X X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.