Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för GIS i skogsbruket (Linnéuniversitetet)

Termin HT2019 HT2019 HT2018 HT2018 HT2017 HT2017 HT2016 HT2016 HT2015 HT2015 VT2015 VT2015 VT2014
Anm.kod LNU-02220 LNU-P3176 LNU-00108 LNU-P0108 LNU-67190 LNU-68245 LNU-67196 LNU-68238 LNU-67188 LNU-68221 LNU-67670 LNU-69186 LNU-69259
APGR * X * X * X 165 X 165 X 84 X X
BF X X X X X X - X 3.00 X - X X
BI * X * X * X 19.13 X 16.81 X 14.20 X X
BII * X * X * X 18.75 X - X - X X
HP * X * X * X 0.45 X 1.40 X 1.00 X X
PG X * X * X * X 999 X 999 X 999 999
SA * * X * * * - X - X 958 X X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.