Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Global hälsa (Linnéuniversitetet)

Termin HT2019 HT2019 HT2019 VT2019 VT2019 VT2019 VT2019 HT2018 HT2018 HT2018 HT2018 VT2018 VT2018 VT2018 VT2018 VT2017 HT2016 VT2016 HT2015
Anm.kod LNU-03130 LNU-P2989 LNU-P3476 LNU-01396 LNU-P1808 LNU-P1809 LNU-P1810 LNU-00019 LNU-P0263 LNU-P0770 LNU-P0772 LNU-87551 LNU-89123 LNU-89124 LNU-89141 LNU-87537 LNU-87073 LNU-87556 LNU-87070
APAV X X X X X X X X X X X X X X X 42 75 180 218
APGR * X X * X X X * X X X * X X X X X X X
BF - X X - X X X * X X X X X X X X X X X
BI * X X * X X X * X X X * X X X X X X X
BII * X X - X X X * X X X * X X X X X X X
HP * X X * X X X * X X X * X X X X X X X
PG X * - X * * - X * * - X * * - X X X X
SA - X X * X X X * - X X * * X X 995 988 - -
ÖS X X X X X X X X X X X X X X X X X X -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.