Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Hållbart familjeskogsbruk II (Linnéuniversitetet)

Termin HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 HT2016 VT2016 HT2015 HT2015 VT2015 HT2014
Anm.kod LNU-02254 LNU-01137 LNU-00190 LNU-67662 LNU-67199 LNU-67667 LNU-67203 LNU-67578 LNU-67198 LNU-67211 LNU-67681 LNU-67241
APGR * * * * * 91 2 165 98 8 165 23
ÖS X X * * * X X X X X X X
BF - * - X X X X - X X X -
BI * * * * * 12.60 10.45 14.00 10.40 12.56 15.81 10.96
BIEX X X X X X - X - - - - X
BII * * * * * 16.97 19.27 15.78 16.90 15.78 19.02 15.80
HP * * * * * 1.35 0.80 0.70 0.40 0.65 0.20 0.10
SA * * * 997 * 966 988 - 996 996 - 940
ÖS X X X X X X X X X X - 999


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.