Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för IKT och lärande - digital kompetens och pedagogiska verktyg (Linnéuniversitetet)

Termin HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 HT2016 VT2016 HT2015 VT2015 HT2014 VT2014
Anm.kod LNU-02178 LNU-01040 LNU-00034 LNU-67627 LNU-67155 LNU-67624 LNU-67162 LNU-67553 LNU-67160 LNU-67654 LNU-67198 LNU-67727
APGR * * 165 * 165 150 165 128 165 105 15 165
ÖS X * - * - X X X X X X X
BF X * - * * 4.00 4.00 3.00 3.00 3.00 - X
BI * * 14.33 * 16.77 11.80 12.84 11.92 16.30 11.62 9.79 11.52
BIEX X X X X X X 10.63 - X X X X
BII * * 14.38 * 16.82 12.80 16.81 13.94 16.46 13.47 15.76 16.53
HP * * * * * 0.35 0.55 0.65 1.20 - 1.00 0.10
SA * * - 999 - 999 - 953 - 965 - 972
ÖS X X X X X X - - X X X X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.