Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Idrottsmedicin - Hälsofrämjande styrketräning (Linnéuniversitetet)

Termin VT2020 VT2020 HT2019 HT2019 VT2019 VT2019 VT2018 VT2018 VT2017 VT2016
Anm.kod LNU-03440 LNU-P4593 LNU-03295 LNU-P4338 LNU-00970 LNU-P1859 LNU-47508 LNU-49028 LNU-47513 LNU-47505
APAV 224 X 235 X 203 X 215 X 210 232
ÖS X X X X X X - X X X
PG X * X * X * * * X X
SA X * - X - * - X X -
ÖS X X X X X X X X - -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.