Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Skoglig planering (Linnéuniversitetet)

Termin HT2019 HT2019 HT2019 HT2019 HT2018 HT2018 HT2018 HT2018 HT2017 HT2017 HT2017 HT2017 HT2017 HT2016 HT2016 HT2016 HT2016 HT2015 HT2015 HT2015 HT2015 HT2014 HT2014 HT2014 HT2014 HT2013 HT2013 HT2013 HT2013 HT2013
Anm.kod LNU-02196 LNU-02202 LNU-P3151 LNU-P3160 LNU-00075 LNU-00083 LNU-P0082 LNU-P0089 LNU-67186 LNU-67187 LNU-67188 LNU-68244 LNU-68247 LNU-67193 LNU-68233 LNU-68234 LNU-68235 LNU-67181 LNU-68224 LNU-68225 LNU-68226 LNU-67225 LNU-68283 LNU-68294 LNU-68295 LNU-60052 LNU-60109 LNU-68148 LNU-68149 LNU-68150
APGR * * X X * * X X * * * X X 165 X X X 165 X X X X X X X 165 165 X X X
BF X X X X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X
BI - * X X * * X X * * * X X 13.26 X X X 18.47 X X X X X X X 15.38 14.80 X X X
BIEX X X X X X X X X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X
BII - - X X - * X X - - * X X 14.26 X X X 18.13 X X X X X X X - - X X X
HP * * X X * * X X - X * X X 0.45 X X X 1.20 X X X X X X X - - X X X
PG X X * * X X * * X X X * * X 999 999 999 X 999 999 999 999 999 999 999 X X 999 999 999
SA X X X * * X * X X X * X * - X X X - X X X 947 X X X X - X X X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.