Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Arbetsmiljöledning (Luleå tekniska universitet)

Termin HT2019 HT2019 HT2018 HT2018 HT2017 HT2017 HT2016 HT2015 HT2015 HT2014 HT2014 HT2013 HT2013 VT2013 HT2012 HT2012
Anm.kod LTU-10677 LTU-10711 LTU-10532 LTU-10623 LTU-10449 LTU-10511 LTU-10421 LTU-10255 LTU-20536 LTU-10006 LTU-20463 LTU-10952 LTU-20260 LTU-30823 LTU-10820 LTU-20133
AM * * * * * * 88 214 19 60 187 9 - 20 84 38
ÖS X - X X X X X X X X X X X X X X
BF X - X - X X X X X X X X X X X X
BI X 16.30 X * X 16.90 16.70 X 12.77 16.52 15.11 20.60 16.20 13.84 17.52 11.80
BII X - X * X - - X 17.62 - 19.92 - X 16.21 - -
HP X - X * X 1.55 0.80 X 0.55 - 0.40 0.70 - 1.20 X 0.40
SA X - - 963 X - - - 962 - 897 - 910 941 999 911
ÖS X X X X X X X X X X X - - X X 999
ÖSP X X X X X X X X X X X X X - X -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.