Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Argumentationsanalys och logik (Luleå tekniska universitet)

Termin HT2018 HT2017 HT2016 HT2015 VT2015 HT2014 VT2014 HT2013 VT2013 HT2012 VT2012
Anm.kod LTU-10622 LTU-10520 LTU-10036 LTU-10075 LTU-33277 LTU-13490 LTU-33054 LTU-13116 LTU-33476 LTU-13721 LTU-33037
AM * * 45 148 82 36 46 30 30 83 27
ÖS * X X X X X X X X X X
BF X - - X 2.00 X 3.00 X X X X
BI * * 13.58 12.38 14.00 12.70 14.00 11.70 - 17.30 14.07
BIEX X X 14.22 - - - X X X X X
BII * - - - - 13.37 - 15.59 - X 18.88
HP * * - 0.45 0.70 0.40 - 0.90 1.30 - -
SA * * 935 903 959 909 941 909 936 902 938
ÖS X X X 999 X 999 X X X X X
ÖSP X X X X 999 999 X 999 999 - X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.