Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Examensarbete i industriell ekonomi, kvalitetsutveckling, civilingenjör (Luleå tekniska universitet)

Termin VT2020 VT2020 VT2019 VT2019 VT2018 VT2018 VT2017 VT2017 VT2016 VT2016
Anm.kod LTU-30716 LTU-30789 LTU-30652 LTU-30670 LTU-30038 LTU-30526 LTU-30020 LTU-30421 LTU-30072 LTU-30328
AM X X X X * X X X X X
HPAV X X X X * X X 232 X X
PG * X * X X * 999 X 999 999
SA X * * * X X X X X X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.