Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Försöksplanering (Luleå tekniska universitet)

Termin VT2019 VT2018 VT2017 VT2017 VT2016 VT2015 VT2015 VT2014 VT2013 VT2012
Anm.kod LTU-40925 LTU-40834 LTU-40747 LTU-40817 LTU-40677 LTU-40591 LTU-40662 LTU-40454 LTU-40352 LTU-40308
AM * * 135 254 111 - 193 172 148 158
DA X X X X X 999 X X X X
HPAV - * X X X X - X X 142
SA X - X 962 964 - 944 - X X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.