Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Förskollärare (Luleå tekniska universitet)

Termin VT2018 HT2017 VT2017 HT2016 VT2016 HT2015 VT2015 HT2014 VT2014 HT2013 HT2012 HT2012
Anm.kod LTU-83034 LTU-83012 LTU-83039 LTU-83038 LTU-84596 LTU-83026 LTU-83043 LTU-84561 LTU-84000 LTU-83045 LTU-83991 LTU-83992
ÖS - X X X X X X X X X X X
BF 3.00 - 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 2.00 - 3.00
BI 11.70 * 12.10 10.58 15.00 13.15 15.70 14.30 14.65 10.60 10.70 12.08
BIEX X X 10.34 11.04 13.21 11.39 14.84 14.48 X X X X
BII 13.88 * 14.08 9.22 15.37 13.14 15.96 14.00 14.73 10.50 10.59 14.23
DA * * X X 999 X X 999 999 X 999 999
HP * * 0.05 0.20 0.30 0.15 0.25 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10
SA X * X 960 - X X - - 993 - -
ÖS X X - X - - - X - - 999 -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.