Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Introduktion till Lean (Luleå tekniska universitet)

Termin HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 HT2016 VT2016 HT2015 VT2015 HT2014 VT2014 HT2013 VT2013 HT2012 VT2012
Anm.kod LTU-10726 LTU-30668 LTU-10609 LTU-30016 LTU-10041 LTU-30443 LTU-10011 LTU-30070 LTU-10091 LTU-30034 LTU-10191 LTU-30039 LTU-10125 LTU-30935 LTU-10027 LTU-30447
AM * * * * * 32 44 15 49 13 59 57 22 323 145 174
ÖS - - - - - X X X X X X X X X X X
BF 4.00 4.00 - 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 - 4.00 - 4.00 4.00 X
BI 17.66 16.56 18.40 18.07 19.30 19.40 19.83 20.00 20.00 19.80 20.68 19.49 20.08 17.33 13.00 11.21
BIEX X X X X X 15.86 - - - - - X X X X X
BII 18.43 16.79 18.75 18.00 19.40 19.53 20.02 20.08 19.75 18.25 19.99 19.35 20.00 17.94 14.82 12.31
BIII X X X X X X X X X X X X X X X 367
BIV X X X X X X X X X X X X X X X 4
HP 0.60 * 0.85 0.60 1.10 1.20 1.00 1.20 1.15 1.10 1.40 1.20 1.20 0.50 0.70 0.20
SA - - - - - - - - - - - - - - - 936
ÖS X X X X X - - - - - - - - - - 999


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.