Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Japanska 2 (Luleå tekniska universitet)

Termin VT2019 VT2018 VT2017 VT2016 VT2015 VT2014 VT2013
Anm.kod LTU-43230 LTU-43170 LTU-43111 LTU-43061 LTU-44587 LTU-44500 LTU-44413
AM * * 110 23 52 3 3
ÖSP X * X X X X X
BI * * 14.00 11.59 13.80 11.35 15.38
BIEX X X - 19.48 14.59 X X
BII X - - 13.06 - - -
HP - * - 1.00 0.25 0.70 -
SA * * 950 942 937 935 942
ÖSP X X X 999 X X X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.