Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Mätteknik (Luleå tekniska universitet)

Termin VT2019 VT2019 VT2018 VT2018 VT2017 VT2017 VT2016 VT2016 VT2015 VT2015 VT2014 VT2014 HT2012
Anm.kod LTU-45790 LTU-47270 LTU-45729 LTU-47236 LTU-45663 LTU-47192 LTU-45594 LTU-47154 LTU-45519 LTU-47022 LTU-45434 LTU-47997 LTU-27941
AM X * X * X X X 15 X 134 X 227 176
BI * X - X 14.40 X 10.64 X X X - X X
BII X X - X X X - X X X X X X
HP X X X X 1.10 X - X X X X X X
HPGR X X X X X 165 X 165 X X X - X
SA - * - * 943 X 978 971 939 938 941 941 964


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.