Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Freds- och konfliktvetenskap: Grundkurs (Lunds universitet)

Termin HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 HT2016 VT2016 HT2015 VT2015 HT2014 VT2014 HT2013 VT2013 HT2012 VT2012
Anm.kod LU-26511 LU-66401 LU-26501 LU-66401 LU-26501 LU-66401 LU-26501 LU-66401 LU-26501 LU-66401 LU-26501 LU-66401 LU-26401 LU-66301 LU-26301 LU-66301
APGR 118.5 48.5 135.0 90.0 106.5 142.5 165.0 112.5 112.5 120.0 110.0 7.5 16.5 7.5 37.5 7.5
BF - - - - - - - - - - - 3.00 - - - X
BI 19.69 18.73 19.32 19.06 19.30 19.50 22.50 20.51 21.20 19.50 19.50 11.42 13.10 15.55 12.00 14.60
BIEX X X X X X 18.63 21.09 20.57 19.64 18.70 17.90 X X X X X
BII 19.01 * 17.76 21.25 18.34 19.11 22.02 15.40 16.00 19.30 20.62 12.96 20.61 - 15.43 16.81
BIII X X X X X X X X X X X X X X X 390
BIV X X X X X X X X X X X X X X X 3
EGEKO - X X X X X X X X X X X X X X X
HGEUH - X - X * X X X X X X X X X X X
HGHIS - * X X X X X X X X X X X X X X
HP 1.20 1.00 1.15 1.00 0.95 0.95 1.25 1.10 1.15 1.05 0.80 0.50 0.70 0.25 0.40 0.40
LUBEV X X - X X X 101 X X X X X X X - X
LUDVS X X X X X X X X - X X X X X X X
LUEE X * X X * X - X - - 158 X - - X X
LUGLS X X - X - X - X X X X X X X X X
LUKRI X X - X * X - X 104 X - X 90 X X X
LUMEA X X - X X X X X X X X X X X X X
LUMRÄ X X X * X X X X X X X X X X X X
LUMSA X X - X - X X - X - - - - X X X
LUNN X X X X - X X - X - X X X X X X
LUPK X * * * * X - 8 11 51 41 111 - 120 35 49
LURT X - X X X X X X X X X X X X X X
LUSG X - - - - 62 X - 63 - X X - X - -
LUSKO X X - X X X X X X X X X X X X X
LUSP X X X X X X X X X X X - X - - X
LUSPL X X X X X X X X X - X X X X X X
LUUTV X - X * X - X 60 - 60 X - X - X -
SA X X X X X X X X X - - 969 943 - 909 950
SGGNV * X X X X X X X X X X X X X X X
SGKRI - X X X X X X X X X X X X X X X
SGPOL * X X X X X X X X X X X X X X X
SGSDM X X X X - X X X X X X X X X X X
SGSKO - X X X X X X X X X X X X X X X
ÖS X X X X X X X X X X X X X X X 999


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.