Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Masterprogram i molekylärbiologi, Allmän inriktning (Lunds universitet)

Termin Termin: VT2020 Termin: HT2019 Termin: VT2019 Termin: HT2018 Termin: VT2018 Termin: HT2017 Termin: VT2017 Termin: HT2016 Termin: VT2016
Anmälningskod Anmälningskod, LU-58026 Anmälningskod, LU-82308 Anmälningskod, LU-58026 Anmälningskod, LU-82308 Anmälningskod, LU-83201 Anmälningskod, LU-82325 Anmälningskod, LU-83201 Anmälningskod, LU-82324 Anmälningskod, LU-83206
Urvalsgrupp: LUALM Termin: VT2020, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: HT2019, Lägst antagna poäng: 893 Termin: VT2019, Lägst antagna poäng: 892 Termin: HT2018, Lägst antagna poäng: 894 Termin: VT2018, Lägst antagna poäng: 890 Termin: HT2017, Alla sökande i denna urvalsgrupp blev antagna Termin: VT2017, Lägst antagna poäng: 888 Termin: HT2016, Lägst antagna poäng: 870 Termin: VT2016, Lägst antagna poäng: 892


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.