Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Naturvetenskapligt kandidatprogram, Molekylärbiologi (Lunds universitet)

Termin HT2019 HT2018 HT2017 HT2016 HT2015 HT2014 VT2014 HT2013 VT2013 HT2012 VT2012
Anm.kod LU-80222 LU-80222 LU-80222 LU-80222 LU-80216 LU-80216 LU-81202 LU-80221 LU-81205 LU-80215 LU-81205
BF - * * - 3.00 - - - X - X
BI 18.07 15.75 16.93 16.21 18.25 18.60 14.85 17.23 15.82 16.80 16.60
BIEX X X X 15.97 17.75 16.04 X X X X X
BII 18.69 17.55 17.45 17.32 18.10 16.07 18.79 - 17.51 14.67 18.35
BIII X X X X X X X X X X -
DA - X - X X X X X X X X
HP 1.20 1.20 1.30 1.20 1.20 0.85 0.60 1.00 0.10 0.70 0.60
SA X X X X X - - - - 910 979


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.