Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Advanced Programming (Malmö universitet)

Termin HT2019 HT2019 HT2018 HT2018 HT2017 HT2017 HT2016 HT2016 HT2015 HT2015 HT2014 HT2014 HT2013 HT2013
Anm.kod MAU-98146 MAU-98147 MAU-88050 MAU-88229 MAH-78057 MAH-78063 MAH-68063 MAH-68090 MAH-58065 MAH-58083 MAH-75081 MAH-75108 MAH-69055 MAH-69062
BF - X X X X X X - X X - X X X
BI - X X - * X X 18.71 20.67 X 18.55 X X 16.33
BII - X X - - X X - - X - X X -
HP - X X - * X X 0.90 0.50 X 0.90 X X -
HPGR * X X * * X X 75.0 164.0 X 65.5 X X 165.0
PGKP X * * X X * 999 X X 999 X 999 999 X
SA * X * * * * 910 909 926 925 914 X 951 X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.