Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Akademisk text - RASK (Malmö universitet)

Termin HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 HT2016 VT2016 HT2015 VT2015 HT2014 VT2014
Anm.kod MAU-96209 MAU-96153 MAU-83789 MAH-83121 MAH-73126 MAH-73021 MAH-63164 MAH-63054 MAH-53229 MAH-53115 MAH-73058 MAH-73010
BF X - X X X X - - - - X X
BI * * * * * 12.50 14.00 13.60 15.15 11.30 12.86 14.43
BIEX X X X X X 17.40 14.80 16.10 16.88 16.51 - X
BII * * - * * 16.30 14.98 11.50 12.88 16.48 15.93 -
HP * * * * * 0.75 1.55 0.40 1.10 0.20 0.30 0.40
HPGR * * * * * 22.5 10.5 45.0 84.0 113.0 15.0 70.0
SA * * * * * 942 899 941 902 995 904 942
ÖS X X X X X X X X X X X 999


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.