Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Communication for Development (Malmö universitet)

Termin HT2019 VT2019 HT2018 MASTERHT12 MASTERHT13 MASTERHT14 MASTERHT15 MASTERHT16 MASTERHT17 MASTERVT12 VT2018 HT2017 VT2017 HT2016 VT2016 HT2015 VT2015 HT2014 VT2014 HT2013 VT2013 HT2012 VT2012
Anm.kod MAU-92030 MAU-92001 MAU-82017 MAH-42012 MAH-62001 MAH-70013 MAH-52002 MAH-62000 MAH-72005 MAH-32054 MAH-82000 MAH-72017 MAH-72000 MAH-62025 MAH-62000 MAH-52013 MAH-52000 MAH-70000 MAH-70100 MAH-62010 MAH-42009 MAH-42008 MAH-32028
ÖS - X - X X X X X - X X - X X X X X X X X X X X
AU - 780 780 X X X X 1 1 780 X 790 790 800 780 700 X X X X X X X X
AVG X X X X X X 180 X X X X X X X X X X X X X X X X
BEFR X X X X X X 180 X X X X X X X X X X X X X X X X
DA * X * X X X X X X X X * X X X X X X X X X X X
HPAV 270 285 285 150 180 150 X 198 198 285 158 285 285 285 285 285 270 255 285 240 210 195 180 180
SA - X X 985 - - X X X X X X X X X X - - - - - - -
SEPA X X X X X X - X X X X X X X X X X X X X X X X
ÖS X X X 999 - - X - - X 999 X X X - X - - - - - - - X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.