Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Grafisk design (Malmö universitet)

Termin HT2019 VT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 VT2017 HT2016 VT2016 VT2016 HT2015 VT2015 VT2015 HT2014 VT2014 HT2013 VT2013 HT2012 VT2012
Anm.kod MAU-92020 MAU-98018 MAU-98053 MAU-82020 MAH-88211 MAH-72008 MAH-78030 MAH-78031 MAH-62021 MAH-68021 MAH-68040 MAH-52008 MAH-58020 MAH-58047 MAH-70002 MAH-75009 MAH-62005 MAH-47009 MAH-42001 MAH-23129
ÖS - X X - X X X X X X X X X X X X X X X X
AU 630 X X 783 X 784 X X 779 X X 778 X X 779 X 776 X 764 X
BF 3.50 - X - X - X X - - X - X X - - - - - X
BI 20.10 - X 19.95 * 19.90 19.27 X 20.00 19.50 X 20.90 16.52 X 19.80 15.48 19.30 16.92 19.64 17.80
BIEX X X X X X X - X 18.54 - X 19.66 X X 20.10 X X X X X
BII 20.79 - X 19.36 - 19.87 - X 20.10 - X 20.56 - X 19.82 - 22.05 - 20.49 -
BIII X X X X X X X X X X X X X X X X X X X -
BIV X X X X X X X X X X X X X X X X X X X -
DA - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
HP 1.10 * X 1.05 - 1.05 0.85 X 1.15 0.90 X 1.15 0.55 X 1.10 0.10 1.10 0.30 1.00 0.20
HPGR X * X X * X 165.0 X X 110.0 X X 53.0 X X 51.0 X 41.0 X 58.0
HPPRG X X X X * X X 30.0 X X 58.0 X X X X X X X X X
PGKP X X * X X X X X X X X X X X X X X X X X
SA - X * X * X - 948 X - - X 940 958 - 943 - - - 944
ÖS X X X X X X X X - X X X X X X X - X X X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.