Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Ryska I (Malmö universitet)

Termin HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 HT2016 VT2016 HT2015 VT2015 HT2014 VT2014 HT2013 VT2013 HT2012 VT2012
Anm.kod MAU-91152 MAU-91709 MAU-81152 MAH-83106 MAH-73109 MAH-73009 MAH-63136 MAH-63036 MAH-53258 MAH-53135 MAH-73086 MAH-73031 MAH-43844 MAH-43076 MAH-43042 MAH-33105
ÖS X X - X - X X X X X X X X X X X
BF * * * * * - 4.00 - 4.00 4.00 4.00 - - - 3.00 X
BI 15.99 * * * * 11.61 17.17 11.41 19.36 15.10 17.56 11.40 11.50 7.32 13.30 16.99
BIEX X X X X X 18.64 16.61 12.53 19.69 - 19.95 X X X X X
BII 17.99 * * * 15.11 14.38 15.40 15.41 19.77 14.95 20.00 19.04 11.76 13.28 15.84 18.46
BIII X X X X X X X X X X X X X X X 340
BIV X X X X X X X X X X X X X X X -
HP * * * * * 0.45 0.25 0.50 0.55 0.10 0.55 0.50 0.40 0.40 0.20 0.50
HPGR 165.0 * * * * 165.0 165.0 7.5 165.0 165.0 165.0 30.0 50.0 17.0 31.5 55.5
HPPRG X X * X X X X X 105.0 X X X X X X X
SA - 966 * - - - - 996 - - - 990 969 942 968 937
ÖS X X X X X X - X X X X X X X - X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.