Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Socionomprogrammet (Malmö universitet)

Termin HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 HT2016 VT2016 HT2015 VT2015 HT2014 VT2014 HT2013 VT2013 HT2012 VT2012
Anm.kod MAU-95304 MAU-95050 MAU-85604 MAH-85015 MAH-75618 MAH-75332 MAH-65603 MAH-65003 MAH-55518 MAH-77008 MAH-77007 MAH-66025 MAH-66010 MAH-48164 MAH-48163 MAH-38104
ÖS - - - - - X X X X X X X X X X X
BF 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 X
BI 18.38 16.90 17.90 17.14 18.07 17.77 19.13 18.00 18.60 17.70 18.80 17.80 18.75 17.35 18.00 17.30
BIEX X X X X X 17.66 18.54 17.51 18.15 16.71 18.18 X X X X X
BII 17.70 17.07 17.29 16.90 17.73 17.20 18.43 17.38 17.50 16.92 17.48 17.00 17.95 17.22 16.99 16.91
BIII X X X X X X X X X X X X X X X 420
BIV X X X X X X X X X X X X X X X 3
DA * * * - X 999 999 999 X 999 999 X 999 X 999 X
HP 0.90 0.85 0.95 0.85 1.00 0.90 1.00 0.90 1.00 0.90 1.00 0.90 0.95 0.80 0.80 0.70
SA X X X X X X X X X X X X X X - X
ÖS X X X X X - - - - - - - - - - -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.