Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Studie- och yrkesvägledarutbildningen (Malmö universitet)

Termin HT2019 HT2019 HT2018 HT2018 HT2017 HT2017 HT2016 HT2016 HT2015 HT2015 HT2014 HT2014 HT2013 HT2013 HT2012 HT2012
Anm.kod MAU-96197 MAU-96198 MAU-86144 MAU-86145 MAH-76142 MAH-76143 MAH-66151 MAH-66152 MAH-56147 MAH-56148 MAH-74027 MAH-74028 MAH-60019 MAH-60020 MAH-40800 MAH-40801
ÖS - - - - - - X X X X X X X X X X
BF 3.50 3.00 4.00 4.00 4.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 - 4.00 3.00
BI 16.80 17.00 16.92 17.27 17.11 16.99 17.73 17.15 17.95 17.63 17.20 16.73 17.00 15.54 15.80 15.20
BIEX X X X X X X 17.50 16.96 18.32 16.90 17.66 17.96 X X X X
BII 17.06 17.30 17.20 17.29 17.15 17.30 18.29 17.80 18.34 18.54 16.99 16.91 16.59 16.33 16.40 15.80
DA X X * X X X 999 X X X X X X X X X
HP 0.75 0.75 0.80 0.80 0.90 0.85 0.90 0.95 0.95 0.95 0.85 0.90 0.55 0.55 0.40 0.30
SA - - X X X X - - - - - - - - X -
ÖS X X X X X X - - - - - - - - X -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.