Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Automationsingenjör (Mittuniversitetet)

Termin HT2019 HT2019 HT2018 HT2017 HT2017 HT2016 HT2016 HT2015 HT2015 HT2014 HT2014
Anm.kod MIU-D2011 MIU-D2151 MIU-D2041 MIU-D2011 MIU-D2021 MIU-D2041 MIU-D2051 MIU-D2011 MIU-D2021 MIU-D2191 MIU-D2201
ÖS X - X * X X X X X X X
BF X - - - X - 2.00 - - X X
BI * * * * * 16.70 12.62 14.25 9.97 13.80 13.78
BIEX X X X X X 14.27 - - - - 13.73
BII * - * * * 15.64 12.02 15.35 12.05 11.27 10.90
DA X * * * * 999 X X X X 999
HP * - * * - 1.05 1.25 0.45 0.40 0.40 1.65
SA * * * * - 912 912 945 913 913 944
ÖS X X X X X X - 999 - - -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.