Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Byggingenjör Hållbart byggande (Mittuniversitetet)

Termin HT2019 HT2019 HT2018 HT2018 HT2017 HT2017 HT2016 HT2016 HT2015 HT2015 HT2014 HT2014 HT2013 HT2013 HT2012 HT2012
Anm.kod MIU-B4011 MIU-B4351 MIU-B4261 MIU-B4271 MIU-B4601 MIU-B4981 MIU-B4081 MIU-B4091 MIU-B4011 MIU-B4021 MIU-B4281 MIU-B4291 MIU-74091 MIU-74331 MIU-74011 MIU-74021
ÖS - X X - X - X X X X X X X X X X
BF X X - X - - X - - - - - - - X 3.00
BI 17.80 * * 18.49 * 18.05 18.04 18.37 13.59 18.60 13.10 18.44 13.25 16.90 16.48 12.77
BIEX X X X X X X 15.66 16.95 12.38 18.85 - 21.30 X X X X
BII 16.62 * * 17.73 * 18.45 13.88 18.45 11.20 19.61 12.30 16.80 14.93 19.34 10.72 14.51
DA * * * * * * 999 999 - 999 999 999 999 X 999 999
HP 1.20 * * 1.40 * 0.95 0.75 1.20 0.50 1.45 0.20 1.50 0.70 1.30 1.00 0.10
SA X * * - * - 975 - 927 - 980 - 912 - 929 921
ÖS X X X X X X - - X - X - 999 - X 999


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.