Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Sjuksköterskeprogrammet (Röda Korsets Högskola)

Termin HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 HT2016 VT2016 HT2015 VT2015 HT2014 VT2014 HT2013 VT2013 HT2012 VT2012
Anm.kod RKH-02019 RKH-01019 RKH-02018 RKH-01018 RKH-02017 RKH-01017 RKH-02016 RKH-01016 RKH-02015 RKH-01015 RKH-02014 RKH-01014 RKH-02013 RKH-01013 RKH-02012 RKH-01012
ÖS - - - - - X X X X X X X X X X X
BF 4.00 3.00 3.50 3.00 3.50 3.00 3.50 3.00 3.50 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 X
BI 16.29 14.30 15.51 14.04 15.80 15.33 17.00 16.20 17.30 16.50 18.13 17.05 18.40 17.50 19.18 17.63
BIEX X X X X X 14.70 16.28 15.26 16.72 15.95 16.80 X X X X X
BII 16.79 15.30 16.10 15.50 16.55 15.85 17.25 16.62 17.57 16.75 17.50 16.71 17.90 16.93 18.29 18.09
BIII X X X X X X X X X X X X X X X 409
BIV X X X X X X X X X X X X X X X 4
DA * * * * * 999 X X X X X X X X X X
HP 0.65 0.40 0.55 0.45 0.65 0.60 0.75 0.70 0.90 0.80 0.95 0.85 0.90 0.80 1.00 0.90
ÖS X X X X X - - - - - - - - - - -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.