Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Digital fotografi och bildbehandling (Södertörns högskola)

Termin HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 HT2016 VT2016 VT2015 VT2014 VT2013 VT2012
Anm.kod SH-44048 SH-44006 SH-44005 SH-44087 SH-44086 SH-44078 SH-44082 SH-44058 SH-44208 SH-44012 SH-24210 SH-24076
ÖS X X - - - X X X X X X X
BF - 4.00 - - - 4.00 - - - - - X
BI 20.00 19.66 19.13 19.64 20.40 19.72 20.00 19.13 20.30 21.20 21.30 20.00
BIEX X X X X X 18.95 18.31 18.95 20.16 X X X
BII 19.22 19.53 19.77 19.89 21.20 20.46 20.70 19.16 20.75 21.31 21.26 18.09
BIII X X X X X X X X X X X -
BIV X X X X X X X X X X X -
DA X X X X X 999 X X X X X X
HP 0.90 0.85 0.75 0.95 1.15 1.00 0.80 0.90 1.10 0.95 1.20 1.00
HPGR 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165
SA - - - - - - - - - - - -
ÖS X X X X X - X X X X - -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.