Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad (Södertörns högskola)

Termin HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 HT2016 VT2016 HT2015 VT2015 HT2013 VT2013 HT2012
Anm.kod SH-34847 SH-34827 SH-34826 SH-34824 SH-34802 SH-42838 SH-42837 SH-42809 SH-42808 SH-42945 SH-42918 SH-25932 SH-25929
ÖS - - - - - X X X X X X X X
BF 3.00 3.00 2.00 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 - 4.00 4.00 4.00 4.00
BI 15.20 13.90 15.28 14.58 15.40 16.29 17.04 17.05 19.54 14.70 16.12 13.45 15.08
BII 15.81 15.18 16.30 15.82 16.58 16.96 17.91 17.57 19.02 15.93 16.68 15.59 16.68
DA * * * * * 999 X X 999 999 999 X X
HP 0.20 0.10 0.20 0.35 0.40 0.60 0.75 0.70 0.95 0.40 0.30 0.20 0.10
SA X X X X X - X X X - - - -
ÖS X X X X X - - - - - - - -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.