Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Filosofi A (Södertörns högskola)

Termin HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 HT2016 VT2016 HT2015 VT2015 HT2014 VT2014 HT2013 VT2013 HT2012 VT2012
Anm.kod SH-42041 SH-42016 SH-42015 SH-42170 SH-42169 SH-42043 SH-42042 SH-42214 SH-42049 SH-42209 SH-42203 SH-42070 SH-42069 SH-13550 SH-13549 SH-13432
ÖS X - X X X X X X X X X X X X X X
BF - * * - * 3.00 4.00 - 4.00 - - - 3.00 - 4.00 X
BI * * * * * 12.70 13.00 11.67 10.40 9.74 11.83 10.89 13.00 11.10 11.10 11.10
BIEX X X X X X 17.75 16.23 14.41 12.97 - 15.28 X X X X X
BII * * - * * 10.71 20.46 12.66 13.93 13.39 11.80 15.65 12.66 - 10.96 11.70
BIII X X X X X X X X X X X X X X X -
BIV X X X X X X X X X X X X X X X 3
HP * * * * * 0.15 0.50 0.10 0.40 0.30 0.10 0.15 0.90 0.65 0.50 0.10
HPGR * * * * * 8 7 5 15 8 4 8 15 38 8 6
SA 913 949 912 979 939 979 997 979 998 938 978 950 944 939 995 948
ÖS X X X X X X - X X X - X X X 999 X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.