Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Filosofi B (Södertörns högskola)

Termin HT2019 HT2019 VT2019 VT2019 HT2018 HT2018 VT2018 HT2017 HT2017 VT2017 HT2016 VT2016 HT2015 VT2015 HT2014 VT2014 HT2013 VT2013 HT2012 VT2012
Anm.kod SH-42043 SH-42045 SH-42018 SH-42020 SH-42017 SH-42019 SH-42172 SH-42171 SH-42173 SH-42045 SH-42044 SH-42220 SH-42066 SH-42210 SH-42204 SH-42072 SH-42071 SH-13552 SH-13551 SH-13433
ÖS * X X - - * - X X X X X X X X X X X X X
HPGR * * * * * * * * * 8 38 8 15 8 15 38 15 8 15 8
SA * * * * * * * * * 965 990 989 935 938 - - 909 947 908 944
ÖS X X X X X X X X X - X 999 X X - X 999 - X 999


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.