Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Journalistik med samhällsstudier - inriktning etnologi (Södertörns högskola)

Termin HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 HT2016 VT2016 HT2015 VT2015 VT2014 VT2013 VT2012
Anm.kod SH-43909 SH-43819 SH-43818 SH-43956 SH-43946 SH-43901 SH-43899 SH-43850 SH-43835 SH-43953 SH-43928 SH-24987 SH-24947
ÖS - - - X - X X X X X X X X
BF - - - - - - - - - - - - X
BI 12.90 * 16.20 17.23 16.98 18.60 19.06 19.23 19.60 20.00 19.10 20.00 19.60
BIEX X X X X X 16.06 18.04 16.37 19.38 - X X X
BII 15.41 - - - - 18.97 - - - - - - -
BIII X X X X X X X X X X X X -
BIV X X X X X X X X X X X X -
HP 0.65 * 0.80 0.90 0.65 0.85 1.25 1.10 1.00 1.10 1.50 1.40 1.40
SA - - - - - - - X X - - - -
ÖS X X X X X X - - X - X - -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.