Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Antikens kultur och samhällsliv - kandidatkurs (Stockholms universitet)

Termin HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 HT2016 VT2016 HT2015 HT2015 VT2015 HT2014 HT2014 VT2014 HT2013 HT2013 VT2013 HT2012 HT2012
Anm.kod SU-15803 SU-15782 SU-15731 SU-15720 SU-15665 SU-15608 SU-15606 SU-15521 SU-15519 SU-15520 SU-15465 SU-15463 SU-15464 SU-15393 SU-15394 SU-15395 SU-15335 SU-15336 SU-15337
APS * * * * X X X X X X X X X X X X X X X
PGIU X X X X * 999 999 - 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
PGL X * - X X X X X X X X X X X X X X X X
SA X X X X X X X 938 X X X X X - X X X X 943


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.