Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Antikens kultur och samhällsliv I (Stockholms universitet)

Termin HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 HT2016 VT2016 HT2015 HT2015 VT2015 HT2014 HT2014 VT2014 HT2013 HT2013 VT2013 HT2012 HT2012 VT2012
Anm.kod SU-15797 SU-15778 SU-15729 SU-15707 SU-15662 SU-15599 SU-15600 SU-15512 SU-15510 SU-15511 SU-15457 SU-15455 SU-15456 SU-15382 SU-15383 SU-15384 SU-15327 SU-15328 SU-15329 SU-15253
APS * * * * * 177 12 68 143 210 60 117 77 138 15 40 77 2 45 192
BF - - - - - - - - 3.0 - - X - - - - - - X X
BI * * * * * 13.17 15.41 13.99 12.19 14.60 12.40 17.33 14.07 12.06 13.56 17.00 15.70 14.11 17.80 14.80
BIEX X X X X X 17.00 - 15.82 - 18.70 20.16 - 16.80 X X X X X X X
BII * * * * * 18.95 13.10 19.48 - - 14.08 - - - 9.08 16.77 18.14 - - 17.41
BIII X X X X X X X X X X X X X X X X X X X -
BIV X X X X X X X X X X X X X X X X X X X -
HP * * * * * 0.20 0.85 0.40 1.20 0.65 0.80 0.55 0.40 0.80 0.60 - 0.30 0.60 0.70 0.90
PGL * * - * * 999 999 999 999 X 999 999 999 999 X 999 999 X X -
SA X X X X X X X 938 X X 941 - 914 937 900 903 936 925 927 951
ÖS X X X X X X X X X X X X X X - X X X X X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.