Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Arbetsmarknadskunskap med management I (Stockholms universitet)

Termin HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 HT2016 VT2016 HT2015 VT2015 HT2014 VT2014 HT2013 VT2013 HT2012 VT2012
Anm.kod SU-45144 SU-45136 SU-45129 SU-45124 SU-45117 SU-45105 SU-45104 SU-45093 SU-45092 SU-45079 SU-45080 SU-45064 SU-45065 SU-45050 SU-45049 SU-45037
APS 147 122 129 180 158 174 180 210 225 220 225 210 210 216 218 120
ÖS - - X - - X X X X X X X X X X X
BF * * 4.0 * 4.0 - 4.0 4.0 4.0 4.0 - - - - 4 X
BI 16.29 14.26 16.30 16.40 16.47 17.20 17.70 18.40 18.00 18.60 18.50 17.92 18.51 17.77 17.70 15.92
BIEX X X X X X 16.78 17.40 17.40 17.76 18.63 19.05 X X X X X
BII 17.77 15.66 17.19 16.12 16.90 17.44 16.10 18.10 18.75 18.23 17.80 18.63 18.42 17.77 18.61 15.80
BIII X X X X X X X X X X X X X X X 436
BIV X X X X X X X X X X X X X X X 4
HP 0.60 0.50 0.45 0.70 0.75 0.85 0.70 0.85 0.95 0.95 0.95 0.85 0.90 0.85 0.70 0.60
PGL X X X X X X X X X X X X X 999 X 999
SA X X X X X X X X X - - - - - - -
ÖS X X X X X - X X X - - - X - - X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.