Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Att hantera konflikter i arbetslivet (Stockholms universitet)

Termin HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 HT2016 VT2016 HT2015 VT2015 HT2014 VT2014 HT2013
Anm.kod SU-34437 SU-34273 SU-34096 SU-34856 SU-34837 SU-34423 SU-34422 SU-34169 SU-34168 SU-34784 SU-34785 SU-34430 SU-34431
APS 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
ÖS - - - - - X X X X X X X X
BF 3.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0 - - -
BI 19.69 20.50 20.83 21.01 21.00 20.27 20.05 20.30 19.40 20.10 20.08 20.52 20.96
BIEX X X X X X 19.00 20.31 20.61 20.31 - - X X
BII 19.70 21.33 21.13 21.37 22.00 19.45 19.80 20.96 20.03 21.09 20.63 20.04 19.98
HP 0.75 1.05 1.00 1.25 1.15 0.90 0.80 0.80 1.00 1.00 1.05 1.20 1.30
SA X X X X X X X X X - - - -
ÖS X X X X X - - - - - - - -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.