Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Att möta barn och ungdomar i svåra livssituationer (Stockholms universitet)

Termin HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 VT2017 HT2016 HT2016 VT2016 VT2016 HT2015 HT2015 VT2015 VT2015 HT2014 HT2014 VT2014 VT2014 HT2013 HT2013 VT2013 VT2013 HT2012 HT2012 VT2012 VT2012
Anm.kod SU-61032 SU-61928 SU-61825 SU-61715 SU-61610 SU-61355 SU-61563 SU-61354 SU-61415 SU-61169 SU-61268 SU-61168 SU-61190 SU-61029 SU-61924 SU-61879 SU-61942 SU-61625 SU-61627 SU-61626 SU-61628 SU-61405 SU-61526 SU-61404 SU-61478 SU-61243 SU-61330
APL X X X X X X X X 255 X 128 X 107 88 X X 144 120 X X X X X X 67 X 78
APM X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 33 X X X X X X
APS * * * 34 215 158 165 165 X 56 X 165 X X 183 188 X X 30 X X 24 X 38 X 23 X
ÖS X - X X - X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
BF - * * 4.0 4.0 3.5 X 4.0 X 4.0 X 3.0 X X 3.0 4.0 X X X X X X X X X X X
BI * * * 15.30 18.57 13.80 X 15.85 X 13.40 X 14.86 X X 15.58 16.20 X X X X X X X X X X X
BIEX X X X X X 13.99 X 14.56 X 11.82 X 14.43 X X 16.55 16.08 X X X X X X X X X X X
BII * * * 16.61 18.80 15.08 X 15.30 X 15.00 X 15.03 X X 16.24 16.65 X X X X X X X X X X X
HP * * * 0.40 0.70 0.10 X 0.25 X 0.10 X 0.35 X X 0.30 0.30 X X X X X X X X X X X
PG X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 999 X X 999 X X X X
PGL X * X * X X 999 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
SA X X X X X X X X X X X X X 985 - - 978 973 949 906 901 936 999 987 997 964 965
ÖS X X X X X - X - X - X - X X X X X X 999 X X X X X X 999 X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.