Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Genusvetenskap I (Stockholms universitet)

Termin HT2019 VT2019 HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 HT2016 VT2016 HT2015 VT2015 HT2014 VT2014 HT2013 VT2013 HT2012 VT2012
Anm.kod SU-01263 SU-01214 SU-01141 SU-01077 SU-01990 SU-01865 SU-01864 SU-01499 SU-01498 SU-01184 SU-01183 SU-01901 SU-01902 SU-01600 SU-01601 SU-01411
APS * * * * * 5 158 38 109 98 158 75 143 3 58 8
ÖS X - X X X X X X X X X X X X X X
BF * - - * * 4.0 - 3.0 3.0 3.0 4.0 3 4 4 - X
BI * * * * * 14.50 18.60 12.51 18.30 16.60 18.90 15.90 18.60 14.40 5.21 12.12
BIEX X X X X X 11.30 18.07 18.13 17.75 16.03 18.44 X X X X X
BII * * * * * 11.72 17.70 17.67 20.70 14.91 19.00 18.06 17.63 15.97 17.77 15.70
BIII X X X X X X X X X X X X X X X -
BIV X X X X X X X X X X X X X X X 4
HP * * * * * 0.40 0.75 0.40 0.70 0.50 0.85 0.25 0.60 0.10 0.40 0.10
PGL * * * * * 999 999 999 999 999 999 999 999 999 X 999
SA X X X X X X X - X - - - - 964 975 951
ÖS X X X X X - - X X X - X X X X X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.