Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 (Stockholms universitet)

Termin HT2018 VT2018 HT2017 VT2017 HT2016 VT2016 HT2015 VT2015 HT2014 VT2014 HT2013 VT2013 HT2012 VT2012
Anm.kod SU-69234 SU-69118 SU-69011 SU-69761 SU-69760 SU-69699 SU-69549 SU-69194 SU-69195 SU-69955 SU-69956 SU-69649 SU-69650 SU-69569
ÖS - - - X X X X X X X X X X X
BF 3.5 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 3.5 3.0 3 4 - 4 X
BI 12.60 * 13.95 12.98 14.76 14.03 16.00 14.00 16.10 15.21 16.90 13.10 17.10 11.54
BIEX X X X 12.96 14.64 13.42 15.56 13.98 15.68 X X X X X
BII 14.86 11.74 14.58 14.05 15.61 15.04 15.62 13.77 15.97 16.00 15.74 14.43 16.99 14.27
BIII X X X X X X X X X X X X X 380
BIV X X X X X X X X X X X X X 3
DA X X X 999 999 X 999 999 X X 999 X - 999
HP 0.30 * 0.40 0.30 0.55 0.50 0.60 0.30 0.70 0.25 0.30 0.10 0.50 0.10
SA X X X X X X X - - - - - - -
ÖS X X X - - - - - - X - - - -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.