Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Introduktionskurs i teckenspråk som nybörjarspråk (Stockholms universitet)

Termin VT2019 VT2018 VT2017 HT2016 VT2016 HT2015 VT2015 VT2014 VT2013 VT2012
Anm.kod SU-20315 SU-20112 SU-20006 SU-20007 SU-20847 SU-20896 SU-20746 SU-20685 SU-20589 SU-20484
APS * 225 153 225 30 188 225 225 225 203
ÖS X - X X X X X X X X
BF - - - - 4.0 4.0 - - - X
BI * 18.82 17.00 19.70 14.65 16.60 20.42 19.40 19.70 18.20
BIEX X X 17.16 18.48 14.73 15.99 21.51 X X X
BII * 18.45 17.85 17.91 15.36 16.21 21.11 18.21 21.70 19.55
BIII X X X X X X X X X 442
BIV X X X X X X X X X -
HP * 0.75 0.30 0.95 0.35 0.50 1.20 0.70 0.70 0.60
SA X X X X - X - - - -
ÖS X X - - X X X X X -


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.