Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Italienska I (Stockholms universitet)

Termin HT2019 HT2019 VT2019 HT2018 HT2018 VT2018 HT2017 HT2017 VT2017 HT2016 HT2016 VT2016 HT2015 HT2015 VT2015 HT2014 HT2014 VT2014 HT2013 HT2013 HT2013 VT2013 HT2012 HT2012 VT2012 VT2012
Anm.kod SU-07527 SU-07528 SU-07473 SU-07352 SU-07354 SU-07155 SU-07922 SU-07923 SU-07685 SU-07683 SU-07684 SU-07445 SU-07443 SU-07444 SU-23741 SU-23742 SU-23743 SU-23437 SU-23438 SU-23439 SU-23574 SU-23199 SU-23200 SU-23201 SU-23134 SU-23947
APS * * * 225 * * 225 * 210 105 225 124 225 225 66 159 96 8 15 23 X 15 225 X X -
BF - X X X - X * - - - X X X X - X X X X - X X X X X X
BI * * * * * - * * 15.65 16.20 11.36 18.85 17.13 17.90 13.92 14.44 15.80 17.30 14.98 17.70 X 13.85 13.95 X X -
BIEX X X X X X X X X - 19.34 14.39 - 16.84 - 19.58 - - X X X X X X X X X
BII * * * 13.35 * * 16.15 * 14.79 22.00 13.94 16.02 21.91 17.07 14.65 13.61 16.02 19.52 13.37 19.65 X 20.80 10.49 X X -
BIII X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 350
HP * * - * * * * * 1.00 0.85 0.50 1.20 0.70 1.50 0.60 0.85 0.90 0.40 0.30 0.80 X 1.10 0.10 X X -
PG X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 999 X 999
PGL X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 999 999
SA X X X X X X X X X X X 940 X X 958 960 911 937 951 936 - 965 - 958 X 963
ÖS X X X X X X X X X X X 999 X X X X X X X X X X X X X X


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.