Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Kandidatprogram i teckenspråk och tolkning (Stockholms universitet)

Termin HT2019 HT2018 HT2017 HT2016 HT2015 HT2013
Anm.kod SU-21979 SU-21551 SU-21184 SU-21903 SU-21720 SU-22169
ÖS * X X X X X
BF - * * 4.0 - -
BI * * * 11.06 11.30 11.65
BIEX X X X 11.80 12.27 X
BII * * * 11.56 11.83 9.75
HP * * * 0.55 0.10 0.20
SA X X X X X 997
ÖS X X X X 999 999


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.