Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Masterprogram i bank och finans/finansiell ekonomi (Stockholms universitet)

Termin MASTERHT12 MASTERHT13 MASTERHT14 MASTERHT15 MASTERHT16 MASTERHT17 HT2018 HT2017 HT2016 HT2015 HT2014 HT2013 HT2012
Anm.kod SU-31879 SU-31117 SU-31390 SU-31633 SU-31933 SU-31218 SU-31437 SU-31253 SU-31934 SU-31632 SU-31391 SU-31133 SU-31878
APM X 238 270 213 - - - - - - 270 270 270 X
GMAT X 380 380 320 470 470 550 430 500 490 440 320 330 X
INT - X X X X X X X X X X X -
INTI 9999 X X X X X X X X X X X 9999


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.