Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Masterprogram i molekylära livsvetenskaper (Stockholms universitet)

Termin Termin: MASTERHT16 Termin: MASTERHT17 Termin: MASTERVT16 Termin: MASTERVT17 Termin: VT2016
Anmälningskod Anmälningskod, SU-56188 Anmälningskod, SU-56387 Anmälningskod, SU-56091 Anmälningskod, SU-56189 Anmälningskod, SU-56092
Urvalsgrupp: INT Termin: MASTERHT16, Lägst antagna poäng: 43 Termin: MASTERHT16, Lägst antagna poäng: 43 Termin: MASTERHT17, Lägst antagna poäng: 57 Termin: MASTERVT16, Lägst antagna poäng: 19 Termin: MASTERVT17, Lägst antagna poäng: 32 Termin: VT2016, Lägst antagna poäng: 24


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.