Antagningsstatistik

I tabellen syns vad som krävts tidigare terminer på utbildningen. Kolumnerna visar antagningspoäng för den sist antagna i varje urvalsgrupp. Värdet varierar från termin till termin, beroende på antal platser och de sökandes meriter.

Antagningsstatistik för Portugisiska II (Stockholms universitet)

Termin HT2019 HT2019 VT2019 HT2018 HT2018 VT2018 HT2017 HT2017 VT2017 VT2017 HT2016 HT2016 VT2016 VT2016 HT2015 HT2015 VT2015 VT2015 HT2014 HT2014 VT2014 VT2014 HT2013 HT2013 VT2013 VT2013 HT2012 HT2012 VT2012 VT2012
Anm.kod SU-07608 SU-07609 SU-07498 SU-07260 SU-07261 SU-07173 SU-07956 SU-07957 SU-07755 SU-07756 SU-07753 SU-07754 SU-07327 SU-07328 SU-07325 SU-07326 SU-26105 SU-26106 SU-26103 SU-26104 SU-26979 SU-26980 SU-26981 SU-26982 SU-26773 SU-26774 SU-26775 SU-26776 SU-26629 SU-26630
PGIU * * * * * * * * 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999 999
SA X X X X X X X X X X X X 940 940 X X X X - 949 935 955 939 902 X - 956 937 - 956


X  =  urvalsgruppen användes inte den antagningsomgången.
–  =  ingen antogs i denna urvalsgrupp.
*  =  alla sökande blev antagna.

Urvalsgrupperna anges med förkortningar. Förkortningarna kan variera mellan olika terminer och olika högskolor.

Läs mer här

De vanligaste urvalsgrupperna är:

BI Gymnasiebetyg utan komplettering
BF Betyg från folkhögskola
BIex Gymnasiebetyg med A-F-betyg (Gy11). Användes sista gången i antagning till VT 2017.
BII Gymnasiebetyg med komplettering
HP Högskoleprov
AP Tidigare akademiska poäng
AU Alternativt urval
SA Sen anmälan
ÖS Övriga sökande

Ibland finns urvalsgrupper som bara finns på en högskola eller en utbildning. Då brukar du kunna hitta vad som gäller på högskolans webbplats.